Historik

 

 Vi är en klassisk svensk mässingssextett med två kornetter, två tenorer, horn och bas förstärkt med slagverk. Mässingssextetten är en ensemble med sitt ursprung från första hälften av 1800-talet. Då började moderna mässingsinstrument med ventilmekanism införas från England och mässingssextetter startades på många bruksorter med stöd av brukets ledning. Det gjorde man för att bereda brukets arbetare en rikare fritid i musikens tecken. Egna svenska mässingsinstrument av modern typ började snart tillverkas i Sverige. Wahls instrumentfabrik i Landskrona började sin berömda tillverkning av mässingsinstrument redan 1840. Wahls ledande ställning övertogs efter något decennium av Olof Ahlberg och Lars Ohlsson från Helsingborg respektive Landskrona. De flyttade sin fabrik till Stockholm och tillverkade instrument till de talrika sextetter som sattes upp överallt i Sverige.

 Under denna tid utvecklades också den moderna militärmusiken. Militärmusiken hade förfallit med det svenska stormaktsväldets fall och de få kvarvarande militärmusikkårerna bestod vid slutet av 1700-talet i huvudsak av en handfull träblåsare. Vi har hittat en uppgift om sammansättningen av musikkåren på Södermanlands regemente 1772. Den kåren bestod av 3 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter, 2 horn och en trumpet. Det lät nog inget vidare. Men de nya moderna mässingsinstrumenten öppnade ju helt andra möjligheter. Med sådana ljudstarka instrument kunde man spela utomhus och så att det hördes för ett helt regemente. Och naturligtvis sneglade man inom militärmusiken på alla de sextetter som dök upp som svampar ur jorden. Därför är det inte förvånande att det snabbt dök upp sextetter också inom militärmusiken och de gamla träblåsensemblerna försvann. Blekinge Bataljons musikkår bestod till exempel 1886 av en sextett som vår med slagverk, men man hade en extra ess-kornettist för det är ju den mest krävande stämman. Dessa militära sextetter blev ursprunget till alla de militärmusikkårer som successivt byggdes upp i Sverige under 1900-talet och verkade fram till 1971. Då överfördes mer än 500 militärmusiker till en civil organisation med allt vad det har inneburit. Vi vill med vårt musicerande bidra till att bevara den klassiska mässingssextetten och dess musik i denna tid av elgitarrer och synthesizers. Vi spelar i Skånska Husarregementets uniform och vår musik är den som kunde höras i Helsingborg vid många militära och civila sammanhang fram till regementets definitiva nerläggning 1952.