Det här är

Skånska Husarsextetten

 

 Skånska husarsextetten är en klassisk svensk mässingssextett med två kornetter, två tenorer, horn och bas förstärkt med slagverk. Vi har under mer än 15 år bidragit till musiklivet i södra Sverige. Vi spelar gammal hederlig underhållnings- och dansmusik uppblandad med modernare tongångar förutom ceremoniell musik.
I Kungliga Skånska Husarregementets uniform har vi tagit upp de musikaliska traditionerna från detta regemente. Vi anlitas ofta i militära sammanhang vid behov av musik i det mindre formatet. Vi var något av "husband" på Hässleholms garnison fram till garnisonens nedläggning. Nu spelar vi i stället på garnisonerna i Revingehed, Halmstad och Karlskrona.
Vår nya marina anknytning demonstrerades 2003 då svenskt ubåtsvapen firade sitt 100-årsjubileum i Göteborg. I Belos skugga spelade vi såväl högtidliga örlogsmarscher som klämmiga sjömansvalser för de talrika jubileumsdeltagarna som i sommarvärmen tålmodigt köade för att med indragen mage avlägga ett besök i marinens senaste ubåt.
Andra orter där vi spelat i militära sammanhang är Ängelholm, Ljungbyhed, Kallinge, Karlsborg och Skövde.
Men oftast blir det dock musik i civilt sammanhang som vid festivaler, invigningar, middagsunderhållning, företagsjubileer, firmafester men också vid gudstjänster. Vi har medverkat vid firandet av nationaldagen i vår region i alla år utom ett. Det året, 2000, var vi engagerade av svenska ambassaden i Berlin för att svara för underhållningsmusik och ceremoniell musik i samband med ambassadörens mottagning på nationaldagen. Efter det framträdandet har vi inviterats att deltaga som representanter för svensk militärmusik vid flera militärmusikfestivaler i Tyskland och också i andra sammanhang. Vi har framträtt vid olika tillfällen också i Danmark och England. Men det är främst i Sverige vi vill spela. Kontakta oss gärna då det behövs glad och trevlig musik.
Vi ställer upp.